Wybrane realizacje wykonane przez firmę INVERO INTERNATIONAL:

 • VILLA VERONA APARTAMENTOWIEC
 • przy ul. Głowackiego realizowana przez Verona Building sp. z o.o. - w ramach kontraktu INVERO wysprzątało budynek wewnątrz i na zewnątrz łącznie z pracami alpinistycznymi.
 • TARASY VERONA APARTAMENTOWIEC
 • przy Armii Krajowej realizowana przez Verona Building sp. z o.o. - w ramach kontraktu INVERO miało w swoim zakresie sprzątanie wewnątrz i zewnątrz budynku, parkingów, dróg dojazdowych, parkingów dwupoziomowych. Konserwację i pielęgnację terenów zielonych. Odśnieżanie ciągów komunikacyjnych. Invero prowadziło dla firmy Verona portiernię oraz zapewniało serwis obsługi klientów firmy VERONA. W trakcie trwania budowy INVERO zabezpieczało operatorów wind towarowych. Kontrakt był realizowany przez okres prawie 2 lat. Firma INVERO kompleksowo sprzątała biura firmy VERONA Building sp. z o.o. oraz biura budowy Verona Builidng sp. z o.o.
 • RONDO OFIAR KATYNIA
 • w ramach podpisanego kontraktu z firmą RADKO firma INVERO sprzątała przez cały czas trwania inwestycji biura budowy wraz z zapleczem. Place i parkingi. Sprzątała cały teren budowy oraz realizowała drobne prace ziemne. INVERO wywiązało się ze swoich obowiązków w terminie.
 • JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI
 • ul. Bobrzyńskiego 14 – w ramach kontraktu realizowanego z firmą WARBUD sp. zo.o., która je budowała firma INVERO kompleksowo posprzątała budynek wewnątrz i na zewnątrz. Kontrakt został zrealizowany w terminie.
 • BIBLIOTEKA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ
 • ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie – w ramach kontraktu z firmą Chemobudowa S.A. - INVERO INTERNATIONAL kompleksowo posprzątało budynek wewnątrz i zewnątrz przed jego uruchomieniem.
 • CENTRUM INFORMATYKI AGH
 • ul. Kawiory 21- INVERO INTERNATIONAL w ramach kontraktu podpisanego z firmą WARBUD sp. z o.o. kompleksowo wysprzątało budynek wraz z zapleczem przed jego otwarciem.
 • OSIEDLE EUROPEJSKIE
 • trzy etapy – INVERO INTERNATIONAL w ramach kontraktu z firmą WARBUD sp. z o.o. kompleksowo sprzątało w trakcie i po budowie trzy etapy rozbudowującego się osiedla EUROPEJSKIEGO.
 • PORT LOTNICZY BALICE
 • terminal II i terminal III – firma INVERO INTERNATIONAL myła i konserwowała wszystkie powierzchnie szklane i ze stali nierdzewnej przed uruchomieniem terminali.
 • GALERIA RZESZÓW
 • w Rzeszowie – kompleksowe sprzątanie i mycie powierzchni szklanych oraz ze stali nierdzewnej przed otwarciem obiektu.
 • GALERIA ECHO
 • kompleksowe sprzątanie i mycie powierzchni szklanych oraz ze stali nierdzewnej przed otwarciem obiektu.
 • GALERIA MILLENIUM HALL
 • w Rzeszowie - kompleksowe sprzątanie i mycie powierzchni szklanych oraz ze stali nierdzewnej przed otwarciem obiektu.
 • GARDEN RESIDENCE
 • sprzątanie kompleksowe obiektu wraz z myciem i konserwacją powierzchni szklanych i ze stali szlachetnej
 • LEA RESIDENCE
 • sprzątanie kompleksowe obiektu przed jego uruchomieniem Apartamenty na Ślicznej
 • APARTAMENTY NA UL. ŚLICZNEJ
 • czyszczenie i konserwacja wszystkich powierzchni ze stali szlachetnej oraz doczyszczenie posadzek w obiekcie przed jego oddaniem do użytkowania.
 • SZPITAL OKULISTYCZNY
 • oś. Na Wzgórzach Kraków - INVERO INTERNATIONAL kompleksowo wysprzątało budynek wraz z zapleczem przed jego otwarciem.
 • APARTAMENTOWIEC
 • przy ul. Bobrzyńskiego - INVERO INTERNATIONAL w ramach kontraktu z firmą WARBUD sp. z o.o. kompleksowo wysprzątało wewnątrz i na zewnątrz apartamentowiec przed oddaniem do eksploatacji.
 • SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
 • w Krakowie – posprzątanie kompleksowe po budowlane w ramach kontraktu z firmą WARBUD sp. z o.o. wewnątrz i na zewnątrz obiektu przed oddaniem do eksploatacji.
 • BIUROWCE NEWTON, EDISON, GALILEO
 • INVERO INTERNATIONAL w ramach kontraktu z firmą WARBUD sp. z o.o. kompleksowo wysprzątało wewnątrz i na zewnątrz biurowce przed oddaniem ich do eksploatacji.
 • HOTEL SYSTEM
 • w Katowicach - INVERO INTERNATIONAL w ramach kontraktu z firmą WARBUD sp. z o.o. kompleksowo wysprzątało wewnątrz i na zewnątrz obiekt przed oddaniem go do eksploatacji.
 • SKLEP BIEDRONKA
 • w Skawinie - INVERO INTERNATIONAL kompleksowo wysprzątało wewnątrz i na zewnątrz obiekt przed oddaniem go do eksploatacji.
 • CENTRUM MAGAZYNOWE
 • w Modlniczce - INVERO INTERNATIONAL w ramach kontraktu z firmą GOLDBECK sp. z o.o. kompleksowo wysprzątało wewnątrz i na zewnątrz obiekt przed oddaniem go do eksploatacji.
 • SPALANIA ODPADÓW W RZESZOWIE
 • w Rzeszowie - INVERO INTERNATIONAL kompleksowo wysprzątało wewnątrz i na zewnątrz obiekt przed oddaniem go do eksploatacji.
 • HOTEL W ZAKOPANEM
 • w mieście Zakopane - INVERO INTERNATIONAL kompleksowo wysprzątało wewnątrz i na zewnątrz obiekt przed oddaniem go do eksploatacji.
 • PRZYGOTOWANIE PARKINGU WRAZ ARANŻACJĄ PRZYLEGŁYCH TERENÓW ZIELONYCH
 • W ramach zlecenia wykonane było wyrównanie terenu, usunięcie nieczystości organicznych i nieorganicznych, wyplewienie chwastów, nawiezienie ziemi, nasadzenie nowych roślin, utworzenie alejek poprzez wysypanie w wyznaczonych miejscach kamienia ozdobnego, naprawa części uszkodzonych takich jak schody, krawężniki oraz płyta betonowa.
 • OPIEKA NAD TERENAMI ZIELONYMI
 • Kompleksowa opieka nad terenami zielonymi polegająca na przygotowaniu i konserwacji stanowisk roślinnych, dokonaniu nowych nasadzeń, regeneracji oraz przygotowaniu nowych trawników. Aranżacje ogrodów oraz terenów rekreacyjnych wraz z nasadzeniami roślinności, montażem mebli oraz wykonaniem elementów małej architektury takich jak: altany, szopy, budy, domki narzędziowe, instalacje dla dzieci. Aranżacje ogrodnicze Mała Góra
 • PIELĘGNACJA ZIELENI
 • Pielęgnacja terenów zielonych dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dworskiej Przygotowanie konstrukcji drewnianej pod zasadzenie roślin na Chmieleńcu Pielęgnacja drzew - wycinka, prześwietlanie
 • MYCIE CIŚNIENIOWE
 • Doczyszczanie ciśnieniowe powierzchni
 • MYCIE ALPINISTYCZNE
 • Mycie alpinistyczne elewacji budynków