Firma Invero International od początku swojego istnienia ukierunkowana jest na profesjonalną obsługę biur. Invero oparło swoje rozwiązania utrzymania higieny na sprawdzonych wzorcach takich firm jak : TANA, VERMOP, TENNANT, MEDILAB, NORDEN OLJE, VILEDA, ECOLAB, czy Jysk. Dzięki szerokim możliwościom działania oraz dużej elastyczności FIRMA INVERO mogła i może szybko dobrać najbardziej optymalną technologię utrzymania czystości dostosowaną wyłącznie do indywidualnych potrzeb klienta. Precyzyjne zdefiniowanie potrzeb, a następnie określenie sposobów ich zaspokajania stanowi siłę i największy atut FIRMY INVERO INTERNATIONAL. Opracowany system permanentnej kontroli efektów pracy daje gwarancję osiągnięcia oczekiwanych rezultatów przez Klienta.

Znaczenie utrzymania czystości biur

Prawidłowo zorganizowana i sprawnie funkcjonująca Firma sprzątająca INVERO w znaczący sposób przyczynia się do budowy reputacji i wizerunku firmy KLIENTA. Szczególnie ważna jest przyjazna współpraca i stała wymiana informacji ze służbami KLIENTA. Wzajemne zrozumienie i dobra współpraca działów podnosi efektywność obiektu, a także stwarza przyjemny nastrój pracy dla całego personelu.

Organizacja pracy

Proponowana organizacja sprzątania biur opiera się o usługi kontraktowe wykonywane w całości na zlecenie i pod nadzorem Kierownika firmy INVERO. Personel sprzątający - to fachowcy z długoletnim doświadczeniem, znający doskonale technologię (środki chemiczne, urządzenia, sposoby ich zastosowania). Firma INVERO, kładzie ogromny nacisk na dobór pracowników cechujących się wysoką kulturą osobistą, taktem i uczciwością. Szczególną wagę przykłada do ostatniej cechy stanowiącej warunek pracy na stanowisku sprzątającej.

Aby system funkcjonował prawidłowo firma INVERO opracowuje

  • System pracy w oparciu o plany higieny utrzymania czystości;
  • System organizacji pracy;
  • System kontroli pracy.
Wszystkie te trzy systemy zintegrowane dają najwyższy jakościowo efekt pracy.

Zapraszamy do współpracy z firmą INVERO INTERNATIONAL