INVERO INTERNATIONAL specjalizuje się w sprzątaniach tego tupu. Ilość nieczystości generowana w trakcie powstającego obiektu jest ogromna w porównaniu z obiektem już zagospodarowanym. Inny jest też rodzaj odpadów, których nie spotka się w obiektach obsługiwanych na co dzień. Odpady te nazywamy wielkogabarytowymi np. palety, worki po materiałach budowlanych, folie, gruz, pojemniki wykonane z plastiku po farbach itp. Śmieci te należy segregować i usuwać do odpowiednich pojemników. Teren wewnątrz obiektu jest niezwykle ważny gdyż od utrzymania w nim higieny zależne jest zdrowie i warunki pracy zespołów remontowo-budowlanych. Tak więc usuwanie nie tylko śmieci wielkogabarytowych , ale przede wszystkim samego pyłu i kurzu powstającego w trakcie budowy jest zadaniem niezwykle ważnym dla służb INVERO INTERNATIONAL . Wreszcie trzeci aspekt – przygotowanie pomieszczeń do bieżącej eksploatacji - INVERO INTERNATIONAL sprzątało powierzchnie biurowe biurowców EDISON, NEWTON I GALILEO. A w przypadku mieszkań sprzątanie po budowlane polega na przygotowanie ich do sprzedaży klientom końcowym (przykład osiedle Europejskie). Od poziomu wysprzątania obiektu będzie zależało czy klient nabędzie dany obiekt. Innymi słowy wartość obiektu rośnie wraz z poziomem jego wysprzątania.