Poglądowy cennik usług kadrowo-płacowych
podane ceny są cenami netto
 
Rodzaje usługi   Cena
Sporządzenie korekt do listy płac z winy Klienta   od 30 zł/za 1 szt.
Pełna obsługa kadrowo-płacowa pracownika   38 zł/za osobę
Sporządzenie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę   35 zł/za 1 szt.
Opracowanie regulaminu pracy   Od 450 zł/za 1 szt.
Przygotowanie świadectwa pracy   55 zł/za 1 szt.
Przygotowanie umowy zlecenia/o dzieło   20 zł/za 1 szt.
Sporządzanie umów o pracę   30 zł/za 1 szt.
Przygotowanie wypowiedzenia umowy o pracę   30 zł/za 1 szt.
Przygotowanie załącznika do umowy o pracę   12 zł/za 1 szt.
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS   35zł
Uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu   25zł/za 1 os.
Zgłoszenie pracownika do ZUS   38 zł/za 1 os.
Uzyskanie numeru statystycznego REGON/ NIP   35 zł
Sporządzenie regulaminu wynagradzania   Od 500 zł
Opracowanie zakładowego planu kont   550 zł
Prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń, zaliczek   15 zł za 1 osobę
Wydanie zaświadczenia o dochodzie   30 zł/za 1 szt.
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS   25zł
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego   25 zł
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji   45 zł
Uzyskanie zaświadczenia o obrocie   25 zł
Sporządzenie PIT-11 / 40   35 zł
Zgłoszenie działalności w ZUS, zgłoszenie pracowników   38 zł/szt.

Ceny są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.