Sprzątanie po budowlane

INVERO INTERNATIONAL specjalizuje się w sprzątaniach tego tupu. Ilość nieczystości generowana w trakcie powstającego obiektu jest ogromna w porównaniu z obiektem już zagospodarowanym. Inny jest też rodzaj odpadów, których nie spotka się w obiektach obsługiwanych na co dzień. Odpady te nazywamy wielkogabarytowymi np. palety, worki po materiałach budowlanych, folie, gruz, pojemniki wykonane z plastiku po farbach itp. Śmieci te należy segregować i usuwać do odpowiednich pojemników. Teren wewnątrz obiektu jest niezwykle ważny gdyż od utrzymania w nim higieny zależne jest zdrowie i warunki pracy zespołów remontowo-budowlanych. Tak więc usuwanie nie tylko śmieci wielkogabarytowych , ale przede wszystkim samego pyłu i kurzu powstającego w trakcie budowy jest zadaniem niezwykle ważnym dla służb INVERO INTERNATIONAL . Wreszcie trzeci aspekt – przygotowanie pomieszczeń do bieżącej eksploatacji - INVERO INTERNATIONAL sprzątało powierzchnie biurowe biurowców EDISON, NEWTON I GALILEO. A w przypadku mieszkań sprzątanie po budowlane polega na przygotowanie ich do sprzedaży klientom końcowym (przykład osiedle Europejskie). Od poziomu wysprzątania obiektu będzie zależało czy klient nabędzie dany obiekt. Innymi słowy wartość obiektu rośnie wraz z poziomem jego wysprzątania.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych – Współpraca z zarządcami i administratorami

Firma INVERO INTERNATIONAL wykonuje usługi w zakresie:

 1. SPRZĄTANIE
 2. Firma INVERO INTERNATIONAL od 13 lat obsługuje krakowskie wspólnoty mieszkaniowe w pełnym zakresie. Sprząta bloki wewnątrz, place, parkingi zewnętrzne i wewnętrzne, drogi dojazdowe, ciągi komunikacyjne oraz tereny zielone. Alpinistycznie myte są okna.
  INVERO INTERNATIONAL posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania tego typu usług – dmuchawy, polerki, szorowarki, odkurzacze przemysłowe, zamiatarki, traktorki, urządzenia ciśnieniowe itp.
  INVERO INTERNATIONAL dysponuje wykwalifikowanym bardzo dobrze przygotowanym zespołem pracowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonania zadań.
  INVERO INTERNATIONAL doskonale rozumie problemy administratorów i zarządców nieruchomości gdyż współpracuje z nimi od ponad 15 lat i jest w stanie sprostać ich wymaganiom i potrzebom.

 3. OPIEKA NAD TERENAMI ZIELONYMI
 4. INVERO INTERNATIONAL wykonuje pełny zakres usług ogrodniczych dla podmiotów, które obsługuje. Począwszy od koszenia trawy i jej pielęgnację, nawożenie, podlewanie poprzez sadzenie i pielęgnację krzewów, klombów, drzew. Planowanie i organizowanie stanowisk. Leczenie roślin - usuwanie pasożytów, grzybów, usuwanie mrowisk itp. Przygotowanie zimowe roślin itp.
  INVERO INTERNATIONAL posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania tego typu usług – dmuchawy, kosiarki, podkaszarki, odkurzacze ogrodnicze, nożyce elektryczne i spalinowe, traktorki itp.
  INVERO INTERNATIONAL dysponuje wykwalifikowanym bardzo dobrze przygotowanym zespołem pracowników, którzy dysponują odpowiednią wiedzę i kwalifikacjami do wykonania zadań. Pracownicy Ci posiadają wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę z zakresu ogrodnictwa. W dokumentacji zdjęciowej zamieściliśmy przykłady realizacji naszych projektów.
  INVERO INTERNATIONAL zawiera umowy z zarządcami i administratorami nieruchomości na opiekę nad terenami zielonymi obsługując je w pełnym zakresie.

 5. KONSERWACJA I DROBNE REMONTY
 6. INVERO INTERNATIONAL wykonuje drobne prace naprawcze i konserwatorskie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku i jego otoczenia. Usługa jest realizowana w ciągu 3 godzin od jej zgłoszenia.
  INVERO INTERNATIONAL posiada własny warsztat naprawczy z urządzeniami, dzięki którym możemy realizować nasze usługi.